Co je to obezita

Obezita je onemocnění, při kterém je v těle nadměrné množství tuku. Tuk slouží nejen jako zásoba energie, jedná se zejména o tkáň, která je aktivní na úrovni hormonů (látek, které řídí a koordinují různé reakce a pochody v těle). V obézním těle se tuková tkáň stává hlavním endokrinním orgánem, tedy orgánem, který hraje roli ve vylučování důležitých látek do krve. Nadměrné množství tukové tkáně způsobuje mnoho zdravotních komplikací, přispívá ke zkrácení života a snížení jeho celkové kvality. Jedna univerzální příčina obezity neexistuje, její příčiny jsou velmi různorodé a společně vedou k nepoměru mezi energetickým příjmem a výdejem. Obézní člověk nemusí být automaticky provinilcem, který si sám způsobil svou otylost nezřízeným chováním. Domněnka o prvotní „biologické“ poruše látkové přeměny (metabolismu) staví otylé spíše do pozice postižených než provinilců, jedlíků a lenochů. Nárůst hmotnosti může být v první řadě způsoben poruchou vlastního řízení energetického metabolismu a další projevy, jako je nadměrné jedení a pasivita, mohou být spíš až jejím druhotným následkem. To částečně vysvětluje, proč jednoduchá řešení vycházející z výpočtů příjmu a výdeje kalorií nejsou v dlouhodobém horizontu úspěšná. Příčinou obezity mohou být i hormonální poruchy, ty ale způsobují méně než 1 % případů obezity. Svůj podíl na rozvoji obezity mohou mít také psychologické a genetické faktory.

Stupně obezity se dělí do několika kategorií podle indexu tělesné hmotnosti, tzv. BMI (Body Mass Index).

Obezita má v seznamu diagnóz svůj vlastní kód – E66.

Statistiky Mezinárodní federace pro chirurgickou léčbu obezity a metabolických poruch (IFSO) udávají, že v České republice se potýká s obezitou 20 až 25 % dospělých mužů a žen. V počtu obézních žen nad 17 let převyšuje Česká republika okolní státy, jako je Slovensko, Polsko a Rakousko.

Nejvíc obézních osob je u nás ve věkové kategorii 50–64 let. V této skupině se obezita týká čtvrtiny obyvatel ČR. Meziroční srovnání statistik ukazuje, že počet pacientů s obezitou výrazně narůstá.

Mírnou nadváhou trpí podle údajů Českého statistického úřadu 47 % mužů a 33 % žen.

Hodnocení tělesné hmotnosti podle BMI
BMI Klasifikace hmotnosti
pod 18,5 podvýživa
18,5-25 norma
25-30 nadváha
30-35 obezita I. stupně
35-40 obezita I. stupně
nad 40 obezita III. stupně

© 2021 Spolek Zastavme nadváhu a obezitu, z. s.