Fyzické aktivity při léčbě nadváhy a obezity

Aerobní fyzickou aktivitu (30–60 minut střední až intenzivní intenzity většinu dní v týdnu) lze zvážit u dospělých, kteří chtějí dosáhnout snížení většího množství tělesné hmotnosti a úbytku tuku. Dále je potřeba zvýšit kardiorespirační zdatnost. U dospělých žijících s nadváhou nebo obezitou může tento trénink podporovat udržení hmotnosti nebo mírné zvýšení svalové hmoty nebo hmoty a mobility bez tuku.

Zvýšením intenzity cvičení, včetně vysoce intenzivního intervalového tréninku, lze dosáhnout přínosu jako při středně intenzivní aerobní aktivitě .

Pravidelná fyzická aktivita, s hubnutím i bez něj, může zlepšit mnoho kardiometabolických rizikových faktorů u dospělých s nadváhou nebo obezitou, včetně:

  • Hyperglykémie a citlivost na inzulín
  • Vysoký krevní tlak
  • Dyslipidémie
  • Pravidelná fyzická aktivita může zlepšit kvalitu života související se zdravím, poruchy nálady (tj. deprese, úzkost) a tělesný obraz u dospělých s nadváhou nebo obezitou

© 2021 Spolek Zastavme nadváhu a obezitu, z. s.